Rodzaje klamek

na szyldzie długim

na szyldzie dzielonym, okrągłym nakręcanym

na szyldzie dzielonym, okrągłym wciskanym

na szyldzie dzielonym, owalnym